Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Zorgeloos op vakantie

Zorgeloos op vakantie gaan, betekent ook zonder ‘betaalzorgen’ op vakantie gaan. Met debet- en kredietkaarten kan je in het buitenland gemakkelijk betalen.

Maar dit is niet zonder risico’s. Je bent best toch op je hoede voor fraude. Je wil bij thuiskomst liever niet vaststellen dat er onbekende aanzienlijke bedragen van je rekening zijn verdwenen.

Fraude met de bankkaart is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt. Uit cijfers blijkt ook, dat tijdens de zomermaanden er dubbel zoveel gevallen zijn van fraude met betaalkaarten. Reden te meer om voorzichtig om te springen met het gebruik van betaalkaarten.


Wat moet je doen?

Als je bankkaart verloren is, werd gestolen of je gegevens werden ontvreemd, dan moet je de kaart onmiddellijk laten blokkeren door Card Stop (070/344 344).

Vanaf dat moment kunnen er in principe geen transacties meer worden uitgevoerd met de kaart.

Gebeuren er toch nog transacties, dan zullen deze integraal vergoed worden door de bank of de kredietkaartinstelling.

Je moet de uitgever van de kaart wel binnen dertien maanden na de betwiste transacties informeren over deze feiten.

 

En wat met de gelden die zijn verdwenen voordat de rekening geblokkeerd kon worden?

Als je kaart gestolen is, dan bepaalt de wet dat je hoogstens 150 euro zelf moet betalen.
Als je nog altijd in het bezit bent van je kaart terwijl ze frauduleus werd gebruikt, dan geniet je een hogere bescherming en worden alle verliezen die je op deze manier hebt geleden, terugbetaald.

Als de bank of kredietinstelling kan bewijzen dat je zelf nalatig bent geweest of als er sprake is van bedrog of opzet,  dan zal je het verlies volledig zelf moeten dragen.

De wet bevat geen definitie van het begrip ‘grove nalatigheid’, maar somt wel een aantal voorbeelden op.Bijvoorbeeld, je bewaart je code op een papiertje samen met je bankkaart of je laat je kaart niet blokkeren.

 

We adviseren om regelmatig je afrekeningen en uittreksels te controleren.

Als je misbruik vaststelt, moet je onmiddellijk de kaart laten blokkeren en je bank of kredietinstelling contacteren om de verrichtingen te betwisten

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be