Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Verplichting installatie rookmelders

Verplichting installatie rookmelders

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over plaatsen van rookmelders.

In het bijzonder moet men rekening houden met het installeren van optische rookmelders in huurwoningen. Hier werden een aantal belangrijke deadlines vastgelegd:

  • Nieuwe huurcontracten vanaf 01/01/2013: rookmelders onmiddellijk verplicht
  • Bestaande huurcontracten, woning gebouwd voor 1945: verplicht vanaf 01/01/2016
  • Bestaande huurcontracten, woning gebouwd na 1945: verplicht vanaf 01/01/2019.

Elke studentenkamer moet uitgerust zijn met een rookmelder, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract.

Indien de huurwoning niet of onvoldoende is uitgerust met rookmelders, zal de woning niet voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. Op basis daarvan kan een verhuurder vervolgd worden.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be