Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Verplicht onderhoud verwarmingsketels

Verplicht onderhoud verwarmingsketels

Wist u dat het onderhoud van de verwarmingsinstallatie door een erkend hersteller een wettelijke verplichting en een eis van de verzekeraars is, zowel voor particulieren als bedrijven?

De interventie van een technicus is belangrijk :

  • U bespaart op uw energiefactuur
  • Uw installatie is nog veiliger
  • U bent in orde met de reglementering

Centrale stooktoestellen op gas moeten tweerjaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool,…) moeten jaarlijkse een onderhoudsbeurt krijgen.

De gebruiker van het centrale stookstoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be