Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Uw verbouwing / uw buitenverblijf betalen met de vennootschap? Het kan!

Groepsverzekeringen, IPT-verzekeringen, maar ook het VAPZ kunnen via de technieken van het voorschot en de inpandgeving aangewend worden voor de financiering van vastgoedoperaties.

De waaier van dergelijke vastgoedverrichtingen is heel breed: verwerving, bouw, verbouwing, verbetering of herstelling; een nieuw terras, een zwembad, de (her)aanleg van de tuin, het zandstralen van de gevel, schilderwerken, een nieuwe vloer, verharding van de oprit, enzovoort, het komt allemaal in aanmerking. Het moet evenwel steeds gaan om een goed waarvan de werknemer of bedrijfsleider eigenaar is of wordt.

Meer informatie? Contacteer ons!

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be