Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Uw machines zijn (wellicht) onmisbaar…

Uw machines zijn (wellicht) onmisbaar…

De meeste ondernemingen besteden een aanzienlijk budget aan hun productiemiddelen. De machines van de firma zijn essentieel voor de productieketen. Een klein defect in één van de schakels, en het hele fabricatieproces kan stilvallen.

Als die onderbreking lang duurt, komt het voortbestaan van de onderneming zelf in gevaar. Nochtans onderschatten heel wat ondernemers deze problematiek. Sommigen denken dat hun brandverzekering volstaat, anderen geloven dan weer dat de garantie of de onderhoudscontracten afgesloten bij de aankoop van de machine, hen veilig stelt.

Het is goed even stil te staan bij uw eigen situatie en te overwegen of een MACHINEBREUKverzekering voor u wenselijk is!

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be