Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Tijdelijk gebruik vervangwagen

Tijdelijk gebruik vervangwagen

U hebt het ongetwijfeld al meegemaakt. U brengt uw wagen binnen bij de garage en krijgt een vervangwagen. De nummerplaat van uw eigen wagen wordt voorlopig op de vervangwagen gehangen en u kunt vertrekken. Is dit nu wettelijk in orde?

Elke wagen moet verzekerd zijn voor de schade die ermee kan worden toegebracht aan derden. Dat gebeurt met een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA motorrijtuigenverzekering). Omdat deze verzekering bij wet verplicht is, heeft de wetgever ook voorzien in een “modelovereenkomst” die de voorwaarden ter verzekering oplegt. Wat hieronder over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering handelt, is gebaseerd op deze Modelovereenkomst.

Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid is beschermd als u met een onverzekerd vervangingsvoertuig rijdt

Deze Modelovereenkomst bepaalt dat de BA Autoverzekering eveneens dekking verleent  wanneer u – omdat uw eigen voertuig tijdelijk onbruikbaar is - een onverzekerd vervangingsvoertuig bestuurt. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo geniet u deze dekking voor een periode van maximaal 30 dagen, te beginnen op de dag dat uw eigen voertuig onbruikbaar werd. Bovendien moet het vervangingsvoertuig eigendom van een derde zijn én moet het voor hetzelfde gebruik bestemd zijn. U kan dus als vervangwagen voor uw personenwagen bijvoorbeeld geen bestelwagen gebruiken.

De dekking die de BA-verzekeraar biedt voor de vervangwagen geldt alleen voor de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, diens partner en de inwonende kinderen.

Let op!

Voor wat de BA verzekering betreft, bent u dus voor één maand in orde. Maar er schuilt wel een probleem bij de verplichte inschrijving van het voertuig. Het gebeurt heel vaak dat uw garagist een voertuig meegeeft dat hij zelf heeft overgenomen, bijvoorbeeld van een klant. Die klant heeft op zijn beurt een andere wagen gekocht en deze laten inschrijven. De vervangwagen waarmee u dan rijdt, is dus niet meer ingeschreven.. Er werd dus ook geen belasting op inverkeerstelling betaald voor de vervangwagen. Wanneer een wagen de baan op gaat, moet deze natuurlijk ook technisch gekeurd en goed bevonden zijn…

Vooraf checken!

Wanneer uw garagist u een voertuig ter beschikking stelt, ga dan zeker na of dit voertuig wettelijk in orde is:

  • Is de vervangwagen ingeschreven? De nummerplaat van de vervangwagen dient overeen te komen met de nummerplaat op het inschrijvingsbewijs.
  • Is de wagen correct verzekerd? Het verzekeringsbewijs dient bij de boorddocumenten te zitten. Ook hierop staat dezelfde nummerplaat beschreven als op het inschrijvingsbewijs.
  • Is de keuring in orde?
  • Zijn de belastingen betaald?

Stoffelijke schade

De schade aan het voertuig zelf is mogelijk gedekt door een omniumverzekering. Vooraleer u achter het stuur van de vervangwagen kruipt, vraagt u dat best even na. Als de wagen niet omnium verzekerd is, staat u zelf in voor eventuele stoffelijke schade die u zou veroorzaken aan de vervangwagen. Hou ook het bedrag van de vrijstelling in de gaten.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be