Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Tienjarige aansprakelijkheid bouw

Naar aanleiding van de Wet Peeters (31/05/2017) zijn vanaf 01/07/2018 niet enkel nog de architecten verplicht een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten, maar ook de aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector.

Het doel van de wet is enerzijds de ongelijkheid tussen architect en andere bouwactoren weg te werken en anderzijds de bouwheer voor de bouw- of renovatiewerken aan zijn woning te beschermen.

Hierbij merken we op dat de verzekeringsplicht  van toepassing is :

- Voor woningen in België
- Voor werken die invloed hebben op de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de woning

En dat de tussenkomst van de architect is verplicht

Men dient voor de aanvang van de werken in het bezit te zijn van een attest van de verzekeringsmaatschappij. De architect heeft de verantwoordelijkheid om alle attesten op te vragen bij de verschillende bouwactoren, bovendien legt de wet overtreders strenge straffen op.

Wie hierover meer informatie wenst, kan geheel vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be