Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Er werd gefilterd op "schadegeval" Wis filter

Wegdek gebrekkig: wie betaalt de schade?

Wegdek gebrekkig: wie betaalt de schade?

Een algemeen principe, de basis van verzekeringen

Wie vergoeding eist, moet drie dingen kunnen bewijzen : de schade, de fout of het gebrek en het oorzakelijk verband tussen de schade en de fout. 

Hoe zit het dan met een gebrekkig wegdek?

De valkuilen van een aanrijdingsformulier

De valkuilen van een aanrijdingsformulier

Elke autobestuurder is vroeg of laat betrokken bij een auto-ongeval. ‘De schade is voor de verzekering’ zeg je dan. Vul je aanrijdingsformulier zo aandachtig mogelijk in, want elke onnauwkeurigheid of vergetelheid kan zich tegen je keren. Zelfs als de tegenpartij duidelijk ‘in fout’ was. Hieronder vind je nog enkele belangrijke tips voor de aangifte van een schadegeval.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be