Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Er werd gefilterd op "div" Wis filter

Stuur uw oude nummerplaat terug!

Sinds 16 november zijn de nieuwe nummerplaten in omloop gekomen. Als u een nieuwe nummerplaat krijgt, vergeet dan de oude niet terug te sturen. Zolang ze niet aan de DIV (Dienst voor de Inschrijving van de Voertuigen) is terugbezorgd, blijft de verkeersbelasting voor het vervangen voertuig verschuldigd. De wetgeving bepaalt dat er een vermoeden van gebruik op de openbare weg is voor ieder voertuig (auto’s, auto’s voor dubbel gebruik, lichte bestelwagens, enz.) dat ingeschreven staat en waarvan de nummerplaat dus niet voor schrapping werd ingeleverd.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be