Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Stuur uw oude nummerplaat terug!

Sinds 16 november zijn de nieuwe nummerplaten in omloop gekomen. Als u een nieuwe nummerplaat krijgt, vergeet dan de oude niet terug te sturen. Zolang ze niet aan de DIV (Dienst voor de Inschrijving van de Voertuigen) is terugbezorgd, blijft de verkeersbelasting voor het vervangen voertuig verschuldigd. De wetgeving bepaalt dat er een vermoeden van gebruik op de openbare weg is voor ieder voertuig (auto’s, auto’s voor dubbel gebruik, lichte bestelwagens, enz.) dat ingeschreven staat en waarvan de nummerplaat dus niet voor schrapping werd ingeleverd.

Er zijn twee mogelijkheden om ze terug te bezorgen aan DIV:

  • Terugsturen naar DIV, dienst schrappingen, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel. Samen met de nieuwe Europese nummerplaat ontvangt u een sticker. U kan deze sticker op de achterzijde van de oude nummerplaat kleven en ze dan gratis doorsturen naar DIV door ze in een gewone postbus te deponeren.
  • U kan de oude nummerplaat ook zelf deponeren in één van de lokale bijkantoren van DIV.
  • Of u levert ze af bij ons. Wij gaan wekelijks langs in DIV en nemen graag uw nummerplaat mee.

Indien u uw oude nummerplaat niet meer bezit, raden wij u aan bij de politie een origineel attest van onvrijwillig verlies van bezit aan te vragen. Dit attest moet (met de woorden ‘ter schrapping’) ook bezorgd worden aan DIV.

Let wel: als gevolg van het groot aantal nieuwe inschrijvingen en vervangingen zijn er vertragingen bij de DIV bij het doorzenden van de informatie naar de Vlaamse Belastingsdienst. Indien de Vlaamse Belastingsdienst toch een uitnodiging tot betaling stuurt voor een nummerplaat die werd teruggestuurd naar DIV, is de titularis gehouden te betalen! Het onverschuldigde bedrag zal echter automatisch worden terugbetaald met terugwerkende kracht tot de datum van de ontvangst van de nummerplaat op de DIV.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be