Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Studenten op kot!

Je dochter- of zoonlief is op kot.
Een kot huren betekent een nieuw risico! Het is dan ook van groot belang de verzekeringen na te kijken.

Zo kan een student die nog bij de ouders woont, genieten van de dekking “aansprakelijkheid privé”.

Het is belangrijk volgende zaken na te kijken:

  • woont de student(e)  nog bij de ouders of staat hij/zij  op eigen benen?
  • wat staat er in de brandverzekering van de ouders? 
  • hoe staat het begrip studies omschreven in de brandverzekering?
  • welke uitbreidingen zijn er voorzien in de brandverzekering?

 Een kleine greep uit een belangrijk pakket te checken items.

Het kotleven brengt nieuwe aansprakelijkheden met zich mee, ten aanzien van anderen en van jezelf. Om misverstanden en narigheden te voorkomen, neem contact op met ons en we checken samen!

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be