Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Sjoemelsoftware Volkswagen 'Dieselgate'

Sjoemelsoftware Volkswagen 'Dieselgate'

Volkswagen investeert in het herstel van haar imago en in het ongedaan maken van de gewraakte software. Zij kondigden een terugroepactie aan.

Garantie

Het terugroepen gebeurt in fases, op basis van motorversie en model. 
Tevens zal de gebruiker van een besmet voertuig die zich aanbiedt bij een concessiehouder voor om het even welke interventie, voorgesteld worden om zijn voertuig in orde te brengen. VW maakt zich sterk dat de software zal worden geneutraliseerd en garandeert dat er geen invloed zal zijn op de rijprestaties van de voertuigen.

Nadat het voertuig in orde gebracht is, zal de concessiehouder aan de eigenaar van het voertuig een attest overhandigen dat bevestigt dat het voertuig in orde gebracht is zonder dat dit gevolgen heeft voor de werking van het voertuig (CO², vermogen, verbruik, geluidsniveau,...). 

Het attest houdt dan ook een belangrijke garantie in voor de eigenaar en is te bewaren bij het oorspronkelijk gelijkvormigheidsattest.

Kan er een schade-eis ingediend worden?

Met de terugroepactie biedt Volkswagen een herstelling in natura aan. Het Duits recht voorziet uitdrukkelijk dat een benadeelde een herstelling in natura niet kan weigeren. Ons Belgisch recht kent deze formele verplichting niet. De rechtspraak leert ons wel dat de Belgische feitenrechters de ‘Duitse’ redenering volgen. De rechtspraak zegt ook dat een medecontractant (in dit geval VW) altijd de mogelijkheid moet krijgen om zijn tekortkomingen te herstellen.

Wij als makelaar en de verzekeringsmaatschappij als rechtsbijstandsverzekeraar adviseren de eigenaars daarom om in te gaan op de terugroepactie.  

Zolang de uitkomst van de terugroepactie onbekend is, blijft de eventuele restschade een onzeker element en zijn andere juridische acties voorbarig. Wij kunnen er dus niet omheen dat je eerst zal moeten ingaan op de terugroepactie, en er pas daarna kan worden geoordeeld over eventuele verdere stappen. 

Kan een benadeelde individueel een advocaat of expert gelasten via de verzekeraar?

De rechtsbijstandsverzekeraars pleiten voor een globale aanpak waarbij specialisten zich buigen over de juridische mogelijkheden in het geval van een aantoonbare schade.  
Individuele acties per klant, met een vrij gekozen expert of advocaat, lijken voor de meeste verzekeraars niet geschikt en worden dus voorlopig niet toegepast. De verzekeraars vragen dan ook om niet in te gaan op initiatieven van bepaalde advocatenkantoren om zich bij hen aan te sluiten.

Wat doet de rechtsbijstandsverzekeraar nu concreet na aangifte?

In de aangegeven schadedossiers doet uw rechtsbijstandsverzekeraar het nodige om tegelijkertijd de verkoper, de invoerder en de fabrikant in gebreke te stellen.
Er zal daarnaast voorbehoud gemaakt worden voor alle contractuele en wettelijke rechten tot en met de ontbinding van de koop. 
 

Indien u nog geen aangifte hebt gedaan, en wenst dat wij Volkswagen in gebreke stellen, kan u alsnog aangifte doen via ons kantoor !!

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be