Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Product in de kijker: 'Ernstige aandoeningen'

Door de sociaal-demografische ontwikkelingen richt de verzekeringswereld zich meer dan ooit op de welzijnsverzekeringen. Qui-Vive Verzekeringen wil hierin een belangrijke positie verwerven. Naast de continue zorg voor het basisverzekeringspakket van het bedrijf, zal Qui-Vive ook het gesprek aangaan met de bedrijfsleiders over o.a. hun successieplanning, pensioenvorming, arbeidsongeschiktheid, en ziektekosten.

Een belangrijk, maar veel te weinig gekend product, is de waarborg 'ERNSTIGE AANDOENINGEN'. Dit product voorziet in de uitkering van een gewenst kapitaal bij diagnose van een ernstige aandoening. Als ernstige aandoening wordt o.m. beschouwd: kanker, hartinfarct, hartklep-operaties, multiple slerose, hersenbloeding of infarct, ziekte van Parkinson, enz. Aarzel niet meer informatie in te winnen over de modaliteiten van deze verzekering.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be