Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Overleeft uw bedrijf na een brand?

Zestig procent van de ondernemingen die getroffen worden door een zware brand gaan binnen een periode van 3 jaar failliet, wanneer ze geen verzekering hebben onderschreven voor Bedrijfsschade.

Een brandverzekering dekt de materiële schade bij een brand. De bedrijfsschadeverzekering verzekert de financiële gevolgen van een schade. Een onderneming die getroffen wordt door een zware brand kan haar handelsactiviteit doorgaans niet meer verder uitbaten.

De brandverzekering zal wel vergoedingen uitkeren voor de wederopbouw en/of het aankopen van nieuw materieel en koopwaar, maar gedurende een bepaalde periode kondigt zich een inactiviteit aan met een gebrek aan inkomsten.

Nochtans moeten in die periode:

  • het personeel in dienst gehouden worden, of moet het personeel ontslaan worden
  • bedrijfskredieten, leasingcontracten en andere bankkosten verder betaald worden
  • de premies van verzekeringscontracten verder betaald worden
  • het eigen inkomen van de bedrijfsleider gegarandeerd blijven

De bedrijfsschadeverzekering is een vangnet om het bedrijfsresultaat van de onderneming te waarborgen na dergelijke calamiteiten en is daarom een absolute must voor elk bedrijf.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be