Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Nieuwe wetgeving aanvullende pensioenen

Nieuwe wetgeving aanvullende pensioenen

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen mbt de Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van het rustpensioen (Belgisch Staatsblad 18/12/2015).

 • De verschillende maatregelen zijn van toepassing voor loontrekkenden en zelfstandigen
   
 • Eindleeftijd contracten: De pensioenleeftijd voor nieuwe contracten mag niet lager zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd.
  Ter info vandaag is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, dit wordt 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030.
   
 • Uitkering aanvullend pensioenkapitaal -> bij pensionering
  • Voor contracten afgesloten na 01/01/2016 moet de uitbetaling gebeuren op het moment van de effectieve wettelijke pensionering.
   Uitzonderingen zijn enkel mogelijk als de pensioenovereenkomst dit voorziet:
   • uitkering is mogelijk vanaf het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, maar de aangeslotene blijft verder werken.
   • uitkering is mogelijk vanaf het moment dat de aangeslotene aan de voorwaarden voldoet om een vervroegd wettelijk pensioen te ontvangen, maar verder blijft werken.
  • Voor contracten gesloten vóór 01/01/2016 gelden dezelfde regels maar er zijn wel overgangsbepalingen voorzien voor werknemers die in 2016 ten minste 55 jaar zijn, op voorwaarde dat de pensioenovereenkomst dit voorziet.
    
 •  Voorschotten
  Een voorschot opnemen op een aanvullend pensioen blijft mogelijk onder de gekende voorwaarden  (aankopen/verbouwen van een onroerend goed). De einddatum van het voorschot moet wel gelijk zijn aan de wettelijke pensioenleeftijd.
   
 • Geen nieuwe aansluitingen meer na wettelijke pensionering
  Sinds de nieuwe wet is het niet meer toegelaten om na de ingang van het wettelijk pensioen nog een nieuwe pensioentoezegging aan te gaan.
  Bestaande contracten van gepensioneerde aangeslotenen kunnen wel nog worden vedergezet.
   
 • Wijziging, aanpassing en verlenging bestaande contracten
  Als de eindleeftijd van een bestaand contract wordt gewijzigd, dan moet de nieuwe eindleeftijd minimaal de wettelijke pensioenleeftijd zijn, geldig op het moment van de wijziging.

De formele aanpassing van de bestaande contracten moet gebeuren tegen ten laatste 31/12/2018. De contracten waarvan de uitbetaling van het pensioenkapitaal  wettelijk niet kan gebeuren op de huidige eindleeftijd, worden verlengd tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be