Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Lage-emissiezones

Lage-emissiezones

Antwerpen voert de lage-emissiezone (LEZ) in vanaf 1 februari 2017. Maar ook andere steden zoals Brussel en Gent zullen zonder twijfel snel volgen.

Om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren, gaat men proberen de meest vervuilende voertuigen te weren uit de binnenstad en een deel van linkeroever. Men zal dit controleren via slimme camera’s die inzoomen op de nummerplaat. Deze beelden zullen gecontroleerd worden door middel van een lijst met toegelaten voertuigen. Wagens die niet op deze lijst genoteerd staan maar toch de stad inrijden, zullen bijgevolg beboet worden.

Nuttige informatie:

  • LEZ geldt voor: personenwagens, kampeerwagens, bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bussen
  • Bromfietsen en moto’s vallen dus niet binnen deze regeling
  • De LEZ geldt ten allen tijde, 7 dagen per week, 24u per dag
  • De boete kan oplopen van 125 € tot max. 350 €
  • U kan uw eigen voertuig makkelijk controleren aan de hand van de Euronorm. Die norm kan u terugvinden op het inschrijvingsbewijs van de wagen en wordt uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 6 (zie rubriek “milieuklasse”). Het principe is “hoe hoger het cijfer, hoe minder uw voertuig vervuilt.”

De LEZ zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. Deze borden geven aan dat u de LEZ in- of uitrijdt.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be