Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Keuring oldtimers

Een oldtimer met een O-nummerplaat was vrijgesteld van een periode keuring en diende enkel een keuring te ondergaan bij de inschrijving. Vanaf 20 mei 2018 geldt de periodieke keuring ook voor een oldtimer met een O-nummerplaat  (ingeschreven in Vlaanderen).

Een oldtimer met een O-nummerplaat was vrijgesteld van een periode keuring en diende enkel een keuring te ondergaan bij de inschrijving. Vanaf 20 mei 2018 geldt de periodieke keuring ook voor een oldtimer met een O-nummerplaat  (ingeschreven in Vlaanderen).

Onderstaande tabel geeft weer wanneer de oldtimer zich dient aan te bieden.

Ouderdom voertuig Periodiciteit van oldtimerkeuring Datum van eerste periodieke keuring

Vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar

Normale periodiciteit
(bv. personenwagen –> jaarlijks)
Voor de dag in 2019 dat het voertuig respectievelijk 26,27,28 of 29 jaar geleden in het verkeer werd gesteld.
Vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar Tweejaarlijks Voor de dag in 2020 dat het voertuig 30 jaar of meer geleden in het verkeer werd gesteld.
Ouder dan 50 jaar Vijfjaarlijks

Voor de dag in 2020 dat het voertuig 30 jaar of meer geleden in het verkeer werd gesteld.

De referentiedatum voor de reeds onder een O-nummerplaat ingeschreven oldtimer, is de dag en maand van de eerste inverkeersstelling.

Voor een oldtimer die na 20 mei 2018 voor het eerst wordt (her-)ingeschreven onder een O-nummerplaat, wordt de datum van keuring als referentiedatum genomen voor de periodieke keuring.

 

De reeds van toepassing zijnde gebruiksbeperkingen (o.a. geen woon-werkverkeer) blijven van toepassing.

Onderstaande voertuigen met O-nummerplaat zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimer-keuring:

voertuig voor traag vervoer (moet wel gekeurd worden vóór de (her)inschrijving onder een O-plaat)
voertuig uitgerust met rupsbanden (moet wel gekeurd worden vóór de (her)inschrijving onder een O-plaat).
voertuig van de categorie TL, Txa (< 40 km/u), C of R.

 

Bron: 

https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/periodieke-keuring-van-een-oldtimer

 

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be