Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Is uw onderneming beschermd tegen cybercriminaliteit?

Is uw onderneming beschermd tegen cybercriminaliteit?

Tegenwoordig wordt elk bedrijf, dat te maken heeft met elektronische gegevens, of het nu op computers, servers of online is, geconfronteerd met cyberrisico’s. Deze risico’s worden ook steeds complexer.

In het digitale tijdperk zijn bedrijven verantwoordelijk voor steeds grotere hoeveelheden data, zowel ten aanzien van klanten als eigen medewerkers. Hierbij kunt u denken aan vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals verkoopcontracten, financiële gegevens of marketingplannen, maar ook gevoelige persoonlijke informatie, zoals contact-, salaris- en medische gegevens. In veel gevallen bent u al wettelijk verplicht om betrokkenen op de hoogte te stellen van een mogelijke inbreuk op uw IT-systeem.

Wat zijn mogelijke gevolgen van deze cyberdreigingen?

1. Het kostenplaatje bij een inbreuk

Uw bedrijf kan te maken krijgen met hoge kosten als gevolg van een inbreuk of verlies van gegevens. Denk hierbij aan:

  • Boetes
  • Schade en proceskosten in verband met verweer tegen aanspraken van derden
  • Diagnose van de oorzaak van een inbreuk of verlies van gegevens
  • Opnieuw configureren van netwerken, het herstel van de beveiliging van gegevens en systemen
  • Notificatiekosten en kosten voor kredietmonitoringsdiensten

2. Reputatieschade

Sociale media verspreiden het nieuws van een lek of een hack zeer snel. Het vertrouwen van het publiek in een bedrijf kan verminderen binnen een paar uur. Zo’n situatie vereist zorgvuldige aandacht en beheer van de media, klanten, medewerkers en andere. Snelle actie en een juiste PR reactie zal nodig zijn om vertrouwen in uw bedrijf terug te winnen en de bedrijfsreputatie te beschermen.

3. Kan uw bedrijf overleven zonder uw IT systeem?

Als uw IT-systemen crashen, of worden gehackt, wat zou dan het effect zijn op uw bedrijf? Tast dit de mogelijkheden om zaken te doen aan? Zijn bestaande relaties beschadigd en wordt het ontwikkelen van nieuwe relaties belemmerd? Is er negatieve publiciteit? Dit alles kan leiden tot een verlies aan inkomsten.

4. Controleer gaten in uw verzekeringsdekkingen

Het is onwaarschijnlijk dat een standaard beroeps-, bestuurders- of bedrijfsaansprakelijkheidspolis een adequate dekking biedt in het geval van een inbreuk op uw gegevensbeveiliging. Mogelijk voldoet u zelfs misschien niet aan wettelijke of contractuele verplichtingen. Zelfs als er sprake is van een beperkte dekking, zal dit niet altijd voldoende zijn om een cybercrisis het hoofd te bieden. Denk hierbij aan de overdracht van een virus aan derden, netwerkonderbreking zonder fysieke schade en verplichte of vrijwillige notificatiekosten.

 

Steeds meer verzekeraars zien in dat een oplossing op maat hier noodzakelijk is.

Er komen dus ook heel wat nieuwe producten op de markt die het hoofd proberen bieden aan deze problematiek. Zo bestaan er verzekeringsoplossingen voor bovengenoemde problemen, netwerkonderbreking, multimedia aansprakelijkheid en cyberafpersing. Maar ook PR-management en inkomensverlies kunnen hierin opgenomen worden.
Ook bieden heel wat van deze verzekeringsoplossingen een technische bijstand wanneer zich een probleem voordoet.

Voor meer informatie komen wij graag bij u langs!

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be