Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Individuele Pensioentoezegging

Een Individuele Pensioentoezegging (of IPT), is een levensverzekering die een onderneming sluit in het voordeel van haar zelfstandige bedrijfsleider (en zijn nabestaanden) en die voorziet in aanvullingen op de voordelen uit de sociale zekerheid. Het is een instrument dat de bedrijfsleider kan gebruiken om op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen. Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is zeer bescheiden, zelfs wanneer hij een volledige loopbaan (45 jaar) heeft doorlopen. Een extra pensioenkapitaal opbouwen is voor een zelfstandige dan ook geen overbodige luxe. Meer zelfs, indien een zelfstandige na zijn pensionering zijn levensstandaard wenst te behouden, moet hij tijdens zijn carrière de nodige voorzieningen treffen.

Bijvoorbeeld via een IPT waarin hij een bijkomend pensioenkapitaal opbouwt. Ook wanneer een zelfstandige overlijdt of arbeidsongeschikt wordt, voorziet de sociale zekerheid een tussenkomst. Net als bij het wettelijk pensioen is deze eerder bescheiden.?Een overlijden, een (blijvende) arbeidsongeschiktheid,... situaties die allicht zowel emotioneel als financieel impact hebben.?De financiële kant van het verhaal kan (deels) opgelost worden door in de IPT een overlijdenskapitaal te voorzien en door een rente "gewaarborgd inkomen" als dekking op te nemen.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be