Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Hoe voorkom je een klacht wegens vluchtmisdrijf?

Artikel 33, § 1 van de Wegverkeerswet bepaalt wat bedoeld wordt met een vluchtmisdrijf en op welke manier het bestraft wordt.

We zetten even voor u op een rijtje wat al dan niet vereist is om een ongeval of aanrijding als vluchtmisdrijf te aanzien:

  • in de eerste plaats moet je op een openbare plaats een verkeersongeval hebben veroorzaakt of moet er daartoe aanleiding zijn geweest. Er moet geen aanrijding hebben plaats gevonden.
  • er moeten geen gewonden zijn
  • er moet geen schade zijn
  • je kan ook vluchtmisdrijf plegen wanneer je geen bestuurder bent (kan ook als voetganger, fietser, passagier, ...)
  • belangrijk is dat het bij een vluchtmisdrijf gaat over een opzettelijk wegvluchten. Je moet dus de intentie hebben om je te onttrekken aan dienstige vaststellingen.
  • vanzelfsprekend zullen de meeste discussies, als je je moet verantwoorden voor de strafrechter, gaan over dit intentioneel element.
  • het nalaten van je gegevens, het terugkeren naar de plaats van het ongeval of de aanrijding en je achteraf melden bij de politie, zijn geen redenen om het misdrijf niet als vluchtmisdrijf te aanzien.
    In dit geval zal de strafrechter bepalen of het gaat om een vluchtmisdrijf of over “een niet ter plaatse blijven”, wat anders bestraft wordt. Vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf. Wat je na het begaan van het misdrijf nog doet of nalaat, heeft geen invloed meer op het misdrijf. Ook wanneer je terugkeert en / of je meldt bij de politiediensten, ben je schuldig.

Er is dus sprake van een vluchtmisdrijf wanneer je weet dat je de oorzaak of de aanleiding bent geweest van een ongeval en je opzettelijk wegvlucht om iets te verbergen.

Vraag meer informatie in verband met de verzekeringspolissen die je dekking voor bijstand door een raadsman bieden!

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be