Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Het RIZIV-statuut voor logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen

Het RIZIV-statuut voor logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen

Logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen die in 2016 actief waren kunnen begin 2017 een aanvraag indienen om deel te nemen aan het RIZIV sociaal statuut. Op basis van deze aanvraag zal het RIZIV begin 2018 de eerste toelage storten.

Logopedisten

Logopedisten (zelfstandige en loontrekkende) moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Geconventioneerd zijn;
 • Een onderdrempel behalen en niet over de bovendrempel gaan;
  • De onderdrempel bedraagt 900 RIZIV-terugbetaalde zittingen (voor het jaar 2016);
  • De bovendrempel bedraagt 4.000 RIZIV-terugbetaalde zittingen (voor het jaar 2016).
 • Ieder jaar een aanvraag voor de tussenkomst doen.

Het bedrag van de RIZIV-toelage voor de prestaties voor 2016 is afhankelijk van het aantal RIZIV-terugbetaalde zittingen (= R-prestaties) of het aantal R-waarden:

Aantal R-prestaties Aantal R-Waarden RIZIV-toelage
< 900 < 15.750 0 EUR
≥ 900 en ≤ 1.999 ≥ 15.750 en ≤ 34.999 1.200 EUR
≥ 2.000 en <= 4.000 ≥ 35.000 en ≤ 70.000 2.475 EUR
> 4.000 > 70.000 0 EUR


Zelfstandige verpleegkundigen

Het bedrag van de RIZIV-toelage voor de prestaties van zelfstandige verpleegkundigen voor 2016 bedraagt 500 EUR.

Zelfstandige verpleegkundigen moeten aan volgende voorwaarden voldoen.

 •  Geconventioneerd zijn;
 •  Zelfstandige in hoofdberoep zijn;
 •  Een minimale activiteitsdrempel behalen en niet over de maximale activiteitsdrempel gaan;
  • De minimale facturatie bedraagt 33.000 EUR (voor 2016)
  • De maximale facturatie bedraagt 150.000 EUR (voor 2016)
 • Ieder jaar een aanvraag voor de tussenkomst doen.
Gefactureerd bedrag RIZIV-toelage
< 33.000 EUR 0 EUR
≥ 33.000 en ≤ 150.000 EUR 500 EUR
> 150.000 EUR 0 EUR


De aanvraagprocedure voor logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen is dezelfde als die voor apothekers en kinesisten. Het aanvraagformulier voor de geleverde prestaties in 2016 moet binnengeleverd worden vóór 31/03/2017.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be