Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Handelaars- en proefrittenplaten: nu verlengen en aanvragen

Handelaars- en proefrittenplaten: nu verlengen en aanvragen

De verlenging van handelaarsplaten (= 1-Z-platen) en proefrittenplaten (= 1-ZZ-platen) is momenteel volop aan de gang.

Als makelaar kunnen wij er voor zorgen dat de bestaande nummmerplaten verlengd worden en nieuwe platen aangevraagd worden via Autoconnect WEBDIV. Dit is niet langer mogelijk via de loketten van de DIV.

Wat dient u te doen vom de verlenging aan te vragen :

  • Ga langs bij het BTW-kantoor met minimaal 12 verkoopfacturen van voertuigen per plaat. U ontvangt geen fysiek attest meer, maar de BTW-administratie stuurt een elektronische goedkeuring door naar de DIV.
  • U geeft ons een bericht en wij zorgen verder voor de verlenging van uw nummerplaat.

De tijd is beperkt

De aanvraag tot verlenging is beperkt in de tijd! De periode waarbinnen dat kan, eindigt in principe op 31/12, maar de DIV staat dit jaar uitzonderlijk een verlenging toe tot 29 februari 2016.

Denk er eveneens aan dat eerst al de bestaande commerciële platen verlengd worden alvorens er een extra nieuwe plaat kan aangevraagd worden.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be