Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Fiscale plafonds 3de pijler in 2016

Fiscale plafonds 3de pijler in 2016

Elk jaar worden de maximumbedragen geïndexeerd. Hoe groot is uw fiscaal voordeel in 2016?

Langetermijnsparen

Het bedrag wordt geplafonneerd en hangt af van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Voor het inkomstenjaar 2016 bedraagt het maximale bedrag 2.260 euro. Uw belastingsvermindering kan dus oplopen tot 678 euro (30% fiscaal voordeel op 2.260 euro).

Pensioensparen

Voor het inkomstenjaar 2016 kunt u maximaal 940 euro storten. Uw belastingsvermindering kan dus oplopen tot 282 euro (30% fiscaal voordeel op maximaal 940 euro)

Daling van de heffing

Er is een wijziging van het fiscaal regime wat pensioensparen betreft. De belasting op het bijeengespaarde pensioenkapitaal wordt doorgaans ingehouden op de leeftijd van 60 jaar. Deze pensioenheffing wordt volgens de nieuwe regels verlaagd van 10% naar 8%.

Met deze toegeving wil de regering het pensioensparen aanmoedigen. Bovendien zal deze verlaagde heffing vervroegd en gespreid in de tijd ingehouden worden.

Op het kapitaal dat u al bijeenspaarde op 31/12/2015, betaalt u de komende 5 jaar al 1% per jaar. De reeds betaalde bedragen zullen dan afgetrokken worden van het bedrag dat u op het moment van de pensioenheffing verschuldigd bent.

Het is een manier voor de overheid om sneller aanspraak te kunnen maken op deze inkomsten.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be