Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Europees aanrijdingsformulier: langs beide kanten

De titel is letterlijk te nemen. Een goede afhandeling van uw schade bij een auto-ongeval begint bij een volledige informatievergaring. Bij een ongeval vult u samen met de betrokkenen de voorzijde van het europees aanrijdingsformulier in.

Vergeet vooral niet:

Heeft u geen aanrijdingsformulier meer?
Wij bezorgen ze u graag op uw verzoek.

  • Dat beide partijen handtekenen
  • De gepaste actie aan te kruisen op het moment van het ongeval (quasi alle mogelijke acties worden opgesomd in het midden van het formulier – een correcte aankruising maakt een correcte beoordeling over uw aansprakelijkheid zee gemakkelijk. Maar u kan ons nog meer helpen om, vooraleer u het formulier aan ons bezorgt, ook de achterzijde correct in te vullen. Op de achterzijde van het formulier kunt u ons alle mogelijke informatie meegeven die de afhandeling van uw dossier kunnen bespoedigen. Handig, echt!

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be