Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Een vlotte schadeafhandeling bijstand: wat hebben we nodig?

Een vlotte schadeafhandeling bijstand: wat hebben we nodig?

Gebroken enkel in Zwitserland?
Motorpech in de Franse Alpen?
Terugkeer na een sterfgeval?

Bezorg ons de correcte info & documenten en wij zorgen voor een vlot verloop van uw schadedossier!

 • Bij een annulering of reisonderbreking:
  • Inschrijvingsfactuur touroperator
  • Annuleringsfactuur touroperator
  • Ziekte: medisch formulier
  • Ongeval: medisch formulier
  • Overlijden: administratief overlijdensattest en/of overlijdensbericht
  • Andere reden: elk officieel document dat uw eis rechtvaardigt
    
 • Verlies, vertraging of beschadiging reisgoed:
  • Inschrijvingsfactuur touroperator
  • Origineel attest van de overheid die de feiten vaststelde (proces- verbaal, politie attest)
  • Originele vaststelling van de vervoerder, de originele vervoersbiljetten en de reisgoedtickets
  • Origineel attest van de hoteldirectie
  • Originele aankoopbewijzen (bv. Oorspronkelijke facturen, bankrekeningafschriften, afrekeningen van kredietkaarten)
  • Bij beschadiging: bestek van de schade en de eventuele herstelling
    
 • Hulpverlening medische kosten:
  • Inschrijvingsfactuur van de touroperator
  • Attest van uw ziekenfonds/mutualiteit dat het bedrag van haar tussenkomst vermeldt
  • Kopie van de nota’s van de medische kosten
  • Kleefstrookje van uw mutualiteit

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be