Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

De valkuilen van een aanrijdingsformulier

De valkuilen van een aanrijdingsformulier

Elke autobestuurder is vroeg of laat betrokken bij een auto-ongeval. ‘De schade is voor de verzekering’ zeg je dan. Vul je aanrijdingsformulier zo aandachtig mogelijk in, want elke onnauwkeurigheid of vergetelheid kan zich tegen je keren. Zelfs als de tegenpartij duidelijk ‘in fout’ was. Hieronder vind je nog enkele belangrijke tips voor de aangifte van een schadegeval.

Vul datum en plaats in
Vul eerst de datum, het tijdstip en de exacte locatie (incl. het land) van het ongeval in.

Wees voorzichtig met vooraf ingevulde informatie
Op een aanrijdingsformulier staan veel opties die je kan aankruisen. Doe dat alleen aan als een optie volledig met de omstandigheden van het ongeval overeenkomt.

Controleer de tegenpartij
Lees aandachtig alles na wat de tegenpartij invult:

  • naam en adres: vraag altijd zijn/haar identiteitskaart ter controle
  • controleer of zijn/haar groene kaart (het verzekeringsbewijs van de auto) nog geldig is
  • lees aandachtig zijn/haar beschrijving van het ongeval na. Want die verklaring onderteken jij voor akkoord
  • Onderteken het aanrijdingsformulier niet als je niet akkoord gaat met de schriftelijke verklaring van de tegenpartij.

Maak een tekening van het ongeval 

Denk aan de details in de schets die je maakt over het ongeval:

  • duid zorgvuldig aan wie jij bent en wie de tegenpartij is (A en B). Als jij bovenaan het aanrijdingsformulier jouw gegevens als bestuurder A ingevuld hebt, ben je ook bestuurder A op de schets over het ongeval
  • is de ruimte voor de schets op het formulier te klein? Maak dan je schets op een apart blad en voeg dat bij je aanrijdingsformulier. Zowel jijzelf als de tegenpartij moet die schets voor akkoord ondertekenen
  • ga je niet akkoord met de schets van de tegenpartij? Onderteken die schets dan niet.

Voeg een pv bij je aanrijdingsformulier
Soms komt de politie ter plaatse om vaststellingen te doen en een proces-verbaal (pv) op te stellen. Vul zelfs dan een aanrijdingsformulier voor je verzekeraar in.

Onderteken je aanrijdingsformulier
Vergeet je aanrijdingsformulier niet te ondertekenen als je akkoord gaat met alle informatie die jij en de tegenpartij ingevuld hebben.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be