Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

De Europese nummerplaat: de postbode zal het geweten hebben

Vanaf 15 november 2010 worden de nieuwe nummerplaten officieel afgeleverd.

Deze wijziging zal echter wel voor een aantal praktische wijzigingen zorgen:

 • Elke aflevering van een plaat zal volgens Europees model zijn, ook bvb bij verlies en vervanging van een bestaande plaat
 • De nieuwe nummerplaat kost 20 €, een gepersonaliseerde nummerplaat moet 1.000 € kosten
 • De nummerplaten kunnen niet meer afgehaald worden aan het DIV-loket. Alle nummerplaten worden met de post bedeeld. Let wel: de bedeling gebeurt dus aan huis, ‘cash on delivery’ (contante betaling van 20 of 1.000 €). Na twee mislukte afleveringspogingen komen de stukken terug bij B-Post alwaar ze binnen de 15 dagen kunnen afgehaald worden, net zoals een aangetekende zending. Indien niet afgehaald binnen deze periode wordt de kentekenplaat terug naar DIV gezonden, en wordt ze geschrapt. We zijn er nu al van overtuigd dat het drummen zal worden op zaterdagmorgen in de postkantoren…
 • De aanvraag tot inschrijving kan nog steeds zoals vroeger:
  • via ons (Qui-vive kan on-line inschrijven)
  • aan het loket van een DIV-kantoor (waar ze op dezelfde manier werken als ons – in tegenstelling tot vroeger zal de nummerplaat slechts daags nadien afgeleverd worden per post)
  • per postverzending aan DIV Brussel
 • Normalerwijze zal de aflevering van de nummerplaten geen vertraging oplopen door de nieuwe regeling. DIV en B-Post engageren zich om de nummerplaten af te leveren daags na aanvraag (als die aanvraag gebeurt voor 14.45 u). Mits bijbetaling (van een nog niet gekend bedrag) kan B-Post afleveren op de dag zelf (mits aangevraagd voor 13.00 u)

Wenst u nog meer gedetaillleerde informatie? Deze is te vinden op website van de federale overheid.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be