Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Tips en advies voor u en uw onderneming

Fluohesje in de wagen?

Sinds 1 juni 2009 moet elke auto met een Belgische nummerplaat een fluohesje aan boord hebben. De bestuurder van de auto moet dat hesje (officieel een “retro-reflecterende veiligheidsvest” genoemd) aantrekken wanneer hij op een autoweg of autosnelweg uitstapt op een plaats waar hij niet mag stilstaan of parkeren.

Successierechten vermijden door de handgift, safe?

Een populaire vorm om successierechten te vermijden is de handgift. Via handgift wordt een notariële akte vermeden en betaalt u geen kosten of schenkingsrechten. Let wel: overlijdt de schenker binnen 3 jaar na de gift, dan valt de schenking wel in de nalatenschap en is het bedrag toch nog onderworpen aan successierechten.
Kan u zich hiervoor verzekeren? Uiteraard...!

De bestuurder in zijn blootje...?

Een contract sluiten, uitstel van betaling toestaan, investeren, een huurcontract vernieuwen: al deze handelingen zijn dagelijkse kost voor bedrijfsleiders van een KMO.
Veel beleidsdaden spelen zich af in een complexe wettelijke context, denk maar aan het vennootschapsrecht, het boekhoudrecht of het fiscaal en sociaal recht. Bedrijfsleider of bestuurder zijn is dan ook geen mandaat zonder risico.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be