Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Tips en advies voor u en uw onderneming

Groene kaart verplicht bij autokeuring

Groene kaart verplicht bij autokeuring

Om het aantal onverzekerde voertuigen terug te dringen zal, vanaf 1 november 2013, bij de technische keuring gecontroleerd worden of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is. De controle van de verzekering geldt voor alle types voertuigen met een Belgisch inschrijvingsbewijs.

10.000 stappen per dag?

Uit recente onderzoeken is gebleken dat 50 % van de Vlamingen te weinig beweegt. 50 % van de Vlamingen loopt hierdoor meer risico op verscheidene ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, darmkanker, overgewicht, diabetes... Onderzoek toonde aan dat het zetten van 10 000 stappen per dag voldoende is om bij te dragen tot gezondheidsvoordelen.

Product in de kijker: 'Ernstige aandoeningen'

Door de sociaal-demografische ontwikkelingen richt de verzekeringswereld zich meer dan ooit op de welzijnsverzekeringen. Qui-Vive Verzekeringen wil hierin een belangrijke positie verwerven. Naast de continue zorg voor het basisverzekeringspakket van het bedrijf, zal Qui-Vive ook het gesprek aangaan met de bedrijfsleiders over o.a. hun successieplanning, pensioenvorming, arbeidsongeschiktheid, en ziektekosten.

Lees meer

Stuur uw oude nummerplaat terug!

Sinds 16 november zijn de nieuwe nummerplaten in omloop gekomen. Als u een nieuwe nummerplaat krijgt, vergeet dan de oude niet terug te sturen. Zolang ze niet aan de DIV (Dienst voor de Inschrijving van de Voertuigen) is terugbezorgd, blijft de verkeersbelasting voor het vervangen voertuig verschuldigd. De wetgeving bepaalt dat er een vermoeden van gebruik op de openbare weg is voor ieder voertuig (auto’s, auto’s voor dubbel gebruik, lichte bestelwagens, enz.) dat ingeschreven staat en waarvan de nummerplaat dus niet voor schrapping werd ingeleverd.

Individuele Pensioentoezegging

Een Individuele Pensioentoezegging (of IPT), is een levensverzekering die een onderneming sluit in het voordeel van haar zelfstandige bedrijfsleider (en zijn nabestaanden) en die voorziet in aanvullingen op de voordelen uit de sociale zekerheid. Het is een instrument dat de bedrijfsleider kan gebruiken om op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen. Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is zeer bescheiden, zelfs wanneer hij een volledige loopbaan (45 jaar) heeft doorlopen. Een extra pensioenkapitaal opbouwen is voor een zelfstandige dan ook geen overbodige luxe. Meer zelfs, indien een zelfstandige na zijn pensionering zijn levensstandaard wenst te behouden, moet hij tijdens zijn carrière de nodige voorzieningen treffen.

Lees meer

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be