Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Tips en advies voor u en uw onderneming

Pensioenplan zelfstandigen

Het gemiddeld pensioen van een zelfstandige schommelt rond 725 euro per maand. Het is dus evident dat u zelf voor later moet zorgen. Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u een sociaal en fiscaal interessant aanvullend pensioen op. Voor zelfstandige bedrijfsleiders kan dat via de vennootschap met een Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Qui-Vive Verzekeringen

Qui-Vive Verzekeringen is en blijft in volle ontwikkeling. De kaap van 1.000.000 € omzet werd gerond en een fiks aantal medewerkers heeft inmiddels ons dynamische team vervoegd.

Onze lokale verankeringen draaien op volle toeren en heel wat nieuwe klanten hebben de weg naar Qui-Vive gevonden.

De valkuilen van een aanrijdingsformulier

De valkuilen van een aanrijdingsformulier

Elke autobestuurder is vroeg of laat betrokken bij een auto-ongeval. ‘De schade is voor de verzekering’ zeg je dan. Vul je aanrijdingsformulier zo aandachtig mogelijk in, want elke onnauwkeurigheid of vergetelheid kan zich tegen je keren. Zelfs als de tegenpartij duidelijk ‘in fout’ was. Hieronder vind je nog enkele belangrijke tips voor de aangifte van een schadegeval.

Brandpreventie op de arbeidsplaats

Brandpreventie op de arbeidsplaats

Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen legt de werkgever een aantal nieuwe verplichtingen op: iedere werkgever moet een risicoanalyse uitvoeren en moet corrigerende maatregelen nemen om deze risico's te verwijderen of te verminderen!

Qui-Vive verzekeringen helpt u graag bij het aanreiken van methodieken om te voldoen aan deze nieuwe verplichtingen, waar u als werkgever de volle verantwoordelijkheid draagt. Aarzel niet ons hierover te contacteren!

Nummerplaat voor bromfietsen verplicht

Nummerplaat voor bromfietsen verplicht

Sinds 31 maart 2014 is de inschrijving van nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers verplicht. Deze bromtuigen moeten een nummerplaat dragen als ze op de openbare weg komen. Ook voor een tweedehandse bromfiets moet een nummerplaat aangevraagd worden, als deze ooit door een vorige eigenaar al werd ingeschreven.

Zonder stress op vakantie en door het leven!

Zonder stress op vakantie en door het leven!

Vertrekt u binnenkort op vakantie? Gaat u meermaals per jaar met vakantie? Of reist u vaak voor het werk? Of verkiest u om simpelweg stressloos door het leven te gaan?

Wij hebben voor u alle mogelijke oplossingen in petto, gaande van een aanvulling op de autopolis tot tijdelijke of jaarlijkse uitgebreide reisbijstandsformules met o.a. waarborgen voor bijstand aan personen, bijstand aan voertuigen, bijstand aan uw woning, annulering, bagage, compensatiereizen, ongevallen, natuurrampen,...

Wacht niet tot het te laat is! Contacteer ons voor meer info.

Groene kaart verplicht bij autokeuring

Groene kaart verplicht bij autokeuring

Om het aantal onverzekerde voertuigen terug te dringen zal, vanaf 1 november 2013, bij de technische keuring gecontroleerd worden of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is. De controle van de verzekering geldt voor alle types voertuigen met een Belgisch inschrijvingsbewijs.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be