Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Tips en advies voor u en uw onderneming

Taksverlaging arbeidsongevallen

Taksverlaging arbeidsongevallen

In het kader van de welvaartsaanpassingen heeft de overheid beslist om het wettelijke maximum in arbeidsongevallen op 01/01/2016 met 1,25% te verhogen. Anderzijds werd de spilindex in 2015 niet overschreden. Daarom bedraagt vanaf 01/01/2016 het wettelijke maximum 41.438,77 EUR.

Verplichte inschrijving bromfietsen

Verplichte inschrijving bromfietsen

Op 11 december 2015 startte de FOD Mobiliteit en Vervoer met een regularisatieprocedure van de inschrijvingen bedoeld voor de houders van een bromfiets of lichte vierwieler. Deze procedure beoogt een versterking van de verkeersveiligheid en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2016. Tegen die datum moet elke bromfiets en lichte vierwieler voorzien zijn van een kentekenplaat.

 

Periodieke keuring van de laagspanningsinstallatie

Periodieke keuring van de laagspanningsinstallatie

Volgens het AREI dient de elektrische laagspanningsinstallatie elke 5 jaar gekeurd te worden door een controle organisme.

In sommige gemeenten verplicht het politiereglement een jaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallatie in plaats van een keuring om de 5 jaar.
Ook de verzekeringsmaatschappij kan een jaarlijkse keuring verplichten. In die gevallen wordt de verplichting opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de brandverzekering.

Wegdek gebrekkig: wie betaalt de schade?

Wegdek gebrekkig: wie betaalt de schade?

Een algemeen principe, de basis van verzekeringen

Wie vergoeding eist, moet drie dingen kunnen bewijzen : de schade, de fout of het gebrek en het oorzakelijk verband tussen de schade en de fout. 

Hoe zit het dan met een gebrekkig wegdek?

Product in de kijker: DKV Smile tandverzekering

Product in de kijker: DKV Smile tandverzekering

DKV SMILE : GEZONDE TANDEN. GLIMLACH VERZEKERD.

Waarom een polis tandzorgen?

Een gezond en mooi gebit is belangrijk voor iedereen. Het is niet alleen een essentieel onderdeel van je gezondheid. Gezonde tanden zijn ook goed voor je zelfvertrouwen en zorgen voor een positieve uitstraling.
Uw tanden mooi en gezond houden kan echter een dure zaak zijn.
Meer dan de helft van de kinderen volgt een orthodontische behandeling en de sociale zekerheid betaalt hievan echter slechts de helft terug. De andere helft valt ten laste van de patiënt zelf.
Volwassenen hebben dan weer dikwijls te maken met prothetisch herstel (implantaten, bruggen, kronen en protheses) waarvoor de sociale zekerheid zo goed als niet tussenkomt !

Een probleem met uw tanden kan dus ook al snel een financiële zorg worden !

Arbeidsongevallen: vrijstelling van de aangifteplicht voor lichte ongevallen

Arbeidsongevallen: vrijstelling van de aangifteplicht voor lichte ongevallen

Naar aanleiding van de recente aanpassing van de arbeidsongevallenwetgeving werden de aangifteverplichtingen als werkgever betreffende lichte ongevallen vereenvoudigd.

U bent niet langer verplicht om lichte ongevallen aan te geven bij uw verzekeraar, op voorwaarde dat deze ongevallen geregistreerd worden in het register van eerste hulp voor werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of onwel geworden zijn.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be