Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Tips en advies voor u en uw onderneming

Is uw onderneming beschermd tegen cybercriminaliteit?

Is uw onderneming beschermd tegen cybercriminaliteit?

Tegenwoordig wordt elk bedrijf, dat te maken heeft met elektronische gegevens, of het nu op computers, servers of online is, geconfronteerd met cyberrisico’s. Deze risico’s worden ook steeds complexer.

In het digitale tijdperk zijn bedrijven verantwoordelijk voor steeds grotere hoeveelheden data, zowel ten aanzien van klanten als eigen medewerkers. Hierbij kunt u denken aan vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals verkoopcontracten, financiële gegevens of marketingplannen, maar ook gevoelige persoonlijke informatie, zoals contact-, salaris- en medische gegevens. In veel gevallen bent u al wettelijk verplicht om betrokkenen op de hoogte te stellen van een mogelijke inbreuk op uw IT-systeem.

Wat zijn mogelijke gevolgen van deze cyberdreigingen?

Drones

Drones

Drones zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Deze toestellen zijn niet enkel geliefd als speelgoed, ook het professionele gebruik neemt zienderogen toe.
Een aangepaste wetgeving kon niet langer uitblijven. Het KB van 10 april 2016 mbt het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim biedt hierop een antwoord.

Nieuwe wetgeving aanvullende pensioenen

Nieuwe wetgeving aanvullende pensioenen

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen mbt de Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van het rustpensioen (Belgisch Staatsblad 18/12/2015).

Taksverlaging arbeidsongevallen

Taksverlaging arbeidsongevallen

In het kader van de welvaartsaanpassingen heeft de overheid beslist om het wettelijke maximum in arbeidsongevallen op 01/01/2016 met 1,25% te verhogen. Anderzijds werd de spilindex in 2015 niet overschreden. Daarom bedraagt vanaf 01/01/2016 het wettelijke maximum 41.438,77 EUR.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be