Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

12 tips bij het invullen van een aanrijdingsformulier

12 tips bij het invullen van een aanrijdingsformulier

Een aanrijdingsformulier is het formulier waarmee u meteen na een ongeval, samen met de tegenpartij(en), beschrijft in welke omstandigheden het ongeval zich heeft voorgedaan.

Te onthouden : het aanrijdingsformulier ziet er in heel Europa hetzelfde uit, ongeacht in welke taal het opgesteld is.

We zetten hierbij 12 tips op een rij om een aanrijdingformulier zo correct mogelijk in te vullen:

 • Spreek af met de tegenpartij wie voertuig A en wie voertuig B is op het formulier.
  Kruis de vakjes aan die overeenkomen met uw situatie.
  Opgelet: als er meerdere voertuigen betrokken zijn, vult u met elke tegenpartij een aanrijdingsformulier in. Op die manier zijn alle betrokken voertuigen en hun verzekeraar gekend, alsook de schadeimpact per betrokken voertuig.
   
 • Noteer alle gegevens van uzelf en van de tegenpartij: naam en voornaam, adres en telefoonnummer(s), geboortedatum.
   
 • Schrijf leesbaar, gebruik hoofdletters. Vermijd doorhalingen en/of schrappingen. Zo zal er immers geen verwarring of discussie ontstaan en is het formulier voor iederen duidelijk.
  Extra tip: Gebruik bij het invullen van het formulier bij voorkeur een balpen en geen potlood.
   
 • Duid aan waar het voertuig voor het eerst werd geraakt en omschrijf de zichtbare schade.
   
 • De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang. Teken daarom zo nauwkeurig mogelijk.
   
 • Vergeet ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen… Duid eveneens aan welk voertuig A en welk B is.
  Noteer dus alle informatie die noodzakelijk is om een correcte beoordeling te kunnen doen van de omstandigheden. Een onduidelijke schets kan immers de schaderegeling vertragen.
   
 • De eerste schets geldt als de enige echte.
   
 • Verduidelijk de omstandigheden in het vak “Mijn opmerkingen”. Dit is vooral belangrijk als u niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
   
 • Doe geen uitspraken over uw eventuele verantwoordelijkheid. Uw enige taak is om de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.
   
 • Neem zorgvuldig de verklaring van de tegenpartij door voor u het formulier ondertekent.
  U ondertekent immers voor akkoord, waardoor nadien alle bijkomende informatie niet relevant is en er dus geen rekening mee zal worden gehouden.
   
 • Indien beide partijen het eens zijn over het ingevulde aanrijdingsformulier, ondertekent u beiden het formulier.
   
 • Elke bestuurder houdt een exemplaar bij: of het originele of het doorgedrukte exemplaar

 

Te onthouden: wat ivm eventuele getuigen?

De inzittenden van de betrokken voertuigen zijn nooit onafhankelijke getuigen.

Als er iemand in de buurt het ongeval heeft zien gebeuren, noteert u zorgvuldig alle gegevens die gevraagd worden op het aanrijdingsformulier, zoals het gsm-nummer, adres … Getuigen die slechts op één exemplaar voorkomen, worden door de verzekeringsmaatschappijen en de rechtbank niet weerhouden.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be