Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

10.000 stappen per dag?

Uit recente onderzoeken is gebleken dat 50 % van de Vlamingen te weinig beweegt. 50 % van de Vlamingen loopt hierdoor meer risico op verscheidene ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, darmkanker, overgewicht, diabetes... Onderzoek toonde aan dat het zetten van 10 000 stappen per dag voldoende is om bij te dragen tot gezondheidsvoordelen.

Men hoeft dus geen intensief sportbeoefenaar te zijn om een fit en gezond leven te leiden! Aan de hand van een kleine stappenteller kan het aantal stappen dat men zet, objectief en betrouwbaar geregistreerd worden en kan iedereen zelf zijn bewegingsgedrag dagelijks evalueren. In dit kader kondigt een primeur zich aan in de verzekeringswereld: QUI-VIVE Verzekeringen is bekommerd om het welzijn en de gezondheid van haar cliënteel en schenkt daarom aan haar cliënten een STAPPENTELLER bij wijze van relatiegeschenk. Wenst u graag fitter gezonder te leven, we bezorgen u uw stappenteller (enkel voor cliënten en zolang de voorraad strekt).

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be