Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Particulieren

Naast de focus van Qui-Vive op bedrijven, vormen de particuliere klanten een belangrijk onderdeel van de verzekeringsportefeuille. Daarom kunt u als particulier bij ons terecht voor een verzekeringspakket op maat in al onze kantoren.

Om u als particuliere klant zo efficiënt mogelijk te helpen – vooral dan bij de vlotte afhandeling van een schadegeval – zet Qui-Vive non-stop in op deze twee basisaspecten:

regionaal netwerk

Dankzij kantoren in Evergem, EekloZwalm, en Zelzate, die een 24/7-service aanbieden, hebben wij optimale voeling met onze particuliere klanten. Wij weten wat er leeft en werken vanuit die empathie aan gerichte oplossingen voor onze klanten. Let wel, die regionale verankering houdt geen geografische beperking in, want we komen bij voorkeur bij de mensen thuis, voor een kennismaking en een correcte inschatting van bepaalde risico’s. Die aanpak vinden wij eigenlijk niet meer dan logisch: persoonlijk contact is voor ons belangrijk omdat ook onze producten eenmaal rechtstreeks naar de kern van de persoonlijke levenssfeer gaan. Door op die manier te werk te gaan, slagen we er ook vaak in u te wijzen op niet-gedekte risicoaspecten, of uitdagingen waar u niet bij stilstaat (zoals fiscaliteit of successie).

totaalaanpak

Qui-Vive wil u zorgeloosheid en zekerheid bieden op élk vlak:

  • aanbod: wij vertegenwoordigen een breed spectrum aan maatschappijen
  • omstandigheden: onze producten dekken zowel leven, niet-leven als zorg
  • situering: wij bieden wereldwijde dekking, en dat zowel ter land, ter zee als in de lucht.

Wij beperken ons niet tot een standaard basispakket, maar wij denken verder en gaan voor het totaalplaatje, zodat u elke dag helemaal ingedekt en dus zorgeloos bent.

Wilt u zelf uitzoeken welke risico’s u beter dekt in uw werk- of leefsituatie? Dan maakt u toch gewoon gebruik van onze handige checklist? Wij gaan graag aan de slag met de resultaten!

Een greep uit ons aanbod

Voor elke doelgroep heeft Qui-Vive Verzekeringen een ruim aanbod verzekeringsoplossingen, dat we stroomlijnen op maat van de individuele klant. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:

Risico's verzekeren

Zorgeloos door het leven gaan? Niet zo evident als u een woning, auto, spelende kinderen en/of huisdieren hebt. Maak daarom werk van een ruim dekkende autoverzekering, BA familiale, en brandverzekering.

Sparen

Uw spreekwoordelijke appeltje voor de dorst veilig stellen? Dat kunt u voor een deel zelf, en ook nog eens fiscaal voordelig. Dankzij een goed pensioen-, langetermijn- of jeugdspaarplan.

Zorgverzekering

Zorgverzekeringen zijn heel belangrijk. Zo kan u met een goede hospitalisatieverzekering een duur ziekenhuisverblijf uitsparen.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be