Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Kleine ondernemingen en zelfstandigen

Misschien wel meer dan wie ooit bent u als zelfstandig zaakvoerder blootgesteld aan uitdagingen, en hebt u optimale (bijkomende) bescherming broodnodig. Qui-Vive wil daarom niet alleen een verzekeringmakelaar, maar ook een vertrouwenspersoon zijn. Door u te wijzen op de bekende en minder bekende beroepsrisico’s, door u wegwijs te maken in de administratieve rompslomp die de opstart van een zaak toch altijd is, door uw situatie fiscaal te optimaliseren (bijvoorbeeld in de vorm van een (aanvullend) pensioenspaarplan), en door zo nauw mogelijk samen te werken met die andere vertrouwenspersoon: uw boekhouder.

Behoefteanalyse

Qui-Vive neemt die taak van vertrouwenspersoon heel ernstig en gaat dus niet over één nacht ijs om met een oplossing te komen. We analyseren uw situatie grondig (en ter plaatse) en lijsten uw bestaande polissen op. Op basis daarvan, en gesteund door gerichte marktstudie, stellen wij een behoefteanalyse op, met daarin aandachtspunten, gewenste dekkingen, enzovoort. Vervolgens stellen wij daar onze mogelijke oplossingen tegenover. De aard of focus van uw bedrijf – productie, transport, voeding, diensten, wat dan ook – speelt overigens nooit een rol: wij verzekeren alles.

Onze verzekeringsoplossingen zijn gericht op:

  • uw bedrijf: aansprakelijkheid; gebouwen, installaties, materieel, inhoud; goederen & diensten; vloot
  • uw personeel: arbeidsongevallen; extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering)
  • uw fiscale positie als zaakvoerder: Individuele Pensioentoezegging (IPT); Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
  • uzelf: risico’s in de privésfeer (BA, auto … )

Onze producten garanderen u maximale bescherming, ten eerste omdat u integraal én wereldwijd gedekt bent, en ten tweede omdat u alleen maar de beste mogelijkheden krijgt (wij selecteren onze producten bij alle maatschappijen – de krenten uit de pap als het ware).

Qui-Vive stelt u trouwens een heel handige checklist ter beschikking: een tool waarmee u meteen een heel interessante kijk krijgt op uw situatie en (beroeps)risico’s.

Elke zaak heeft beroepseigen en vaak heel specifieke risico’s. Qui-Vive Verzekeringen maakt er een erezaak van zelfs de meest expliciete beroepen en beroepsaspecten – CMR, recall, contaminatie, bestuurdersaansprakelijkheid, bouwplaatsrisico’s, machinebreuk, IT-fraude … – afdoende te dekken.

Gratis audit aanvragen

Om zeker te zijn dat u een verzekeringsoplossing op maat krijgt, komen wij graag langs voor een audit. We maken de bedrijfsprocessen van dichtbij mee, screenen de werkomgeving en schatten de leef- en werksituatie in van uzelf en uw medewerkers. Op basis daarvan maken wij een uitgekiend en gedetailleerd voorstel dat – misschien zelfs letterlijk – de volledige lading dekt.

Geïnteresseerd? Geef ons vandaag nog een seintje, we komen graag langs voor een kennismaking.

Vraag uw gratis audit aan

Een greep uit ons aanbod

Voor elke doelgroep heeft Qui-Vive Verzekeringen een ruim aanbod verzekeringsoplossingen, dat we stroomlijnen op maat van de individuele klant. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:

Gepersonaliseerde verzekering

Uw zaak is de basis van uw inkomen. Verzeker die daarom zo goed mogelijk. Qui-Vive werkt voor u graag een gepersonaliseerde oplossing uit voor o.a. arbeidsongevallen, BA Uitbating, brandverzekering, materiaal, vloot, transport.

Pensioenopbouw

Als zelfstandige moet u niet rekenen op een geruststellend wettelijk pensioen. Vul dat daarom aan met een polis pensioensparen, met een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) of een IPT (Individuele Pensioentoezegging).

Medische kosten

Zorgverzekeringen zijn heel belangrijk. Zo kan u met een goede hospitalisatieverzekering een duur ziekenhuisverblijf uitsparen.
Wie als zelfstandige of kmo-zaakvoerder uitvalt door ziekte of een ongeval, kan zijn inkomen van de ene op de andere dag zien wegvallen. De verzekering gewaarborgd inkomen vormt in dat geval een geruststellende buffer.

Groepsverzekering

Een goede groepsverzekering biedt de werkgever én werknemer zekerheid na de loopbaan. Qui-Vive werkt voor u graag een aangepaste formule uit, met evenwichtige premies en duidelijke termijnen.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be