Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Grote en middelgrote ondernemingen

Als wij een (middel)grote onderneming verzekeren, laten we niets aan het toeval over en willen we die onderneming eerst grondig leren kennen. Daarom begint bij ons alles bij de audit, waarbij we ter plaatse uw bedrijfsprocessen bestuderen, de eventuele vloot, de structuur, het personeel, de goederen en diensten, de werkomstandigheden, enzovoort.

Het daaruit volgende gedetailleerde en becijferde auditrapport met risicoanalyse legt duidelijk de (operationele en fiscale) aandachts- en pijnpunten bloot. Kortom, een heel nuttige en betrouwbare vertrekbasis. Uiteraard stellen wij u die audit ter beschikking, zodat u die later eventueel kunt inzetten bij andere verbeteringsprocessen.
Anders gezegd: Qui-Vive gaat eerst letterlijk naar de kern van de zaak, en werkt op basis daarvan verzekeringsantwoorden uit die dankzij die grondige aanpak uw risico’s tot in de kleinste details dekken.

Uithangbord

De oplossingen van Qui-Vive gaan heel breed, zowel qua dekking (wereldwijd, en zowel ter land, ter zee als in de lucht), als qua materie (uw personeel, infrastructuur, vloot, goederen en diensten, en dat ongeacht de aard ervan).
Uw positie als bedrijfsleider nemen we trouwens graag mee in onze audit, want niet alleen uw zaak moet beschermd worden: als uithangbord van en drijvende kracht achter die zaak bent u te kostbaar om niet optimaal verzekerd te zijn.

Samengevat: eigenlijk wil Qui-Vive zich naar uw bedrijf toe profileren als een ‘voor-, tijdens- en na-partner’:

  • voor: wij werken een technische en omstandig toegelichte audit uit, als guideline voor uw verzekeringspakket
  • tijdens: we volgen uw polis(sen) onafgebroken op en sturen bij en/of verbeteren waar mogelijk
  • na: Bij schade ondernemen wij onmiddellijk de nodige stappen zodat deze snel en correct kan geregeld worden

U merkt het: investeren in de klant is voor Qui-Vive eigenlijk vooral tijd investeren. En dit klinkt misschien wat vreemd, maar we doen dat ook deels uit eigenbelang: want als alle partijen gerustgesteld zijn – dus zowel wij als de klant – dan pas is de basis gelegd voor een écht zorgeloze samenwerking.

Elke zaak heeft beroepseigen en vaak heel specifieke risico’s. Qui-Vive Verzekeringen maakt er een erezaak van zelfs de meest gespecialiseerde beroepen en beroepsaspecten – CMR, recall, contaminatie, bestuurdersaansprakelijkheid, bouwplaatsrisico’s, machinebreuk, IT-fraude … – afdoende te dekken.

Gratis audit aanvragen

Om zeker te zijn dat u een verzekeringsoplossing op maat krijgt, komen wij graag langs voor een audit. We maken de bedrijfsprocessen van dichtbij mee, screenen de werkomgeving en schatten de leef- en werksituatie in van uzelf en uw medewerkers. Op basis daarvan maken wij een uitgekiend en gedetailleerd voorstel dat – misschien zelfs letterlijk – de volledige lading dekt.

Geïnteresseerd? Geef ons vandaag nog een seintje, we komen graag langs voor een kennismaking.

Vraag uw gratis audit aan

Een greep uit ons aanbod

Voor elke doelgroep heeft Qui-Vive Verzekeringen een ruim aanbod verzekeringsoplossingen, dat we stroomlijnen op maat van de individuele klant. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:

Risicoverzekeringen

Zorgeloosheid is zo belangrijk om goed te functioneren. Bescherm daarom uw werkomgeving en medewerkers. Met een betrouwbare verzekering voor arbeidsongevallen, BA Uitbating, brand, bestuurdersaansprakelijkheid, CMR, recall, machinebreuk, transport, of welke relevante bedrijfspost dan ook – al dan niet over de grenzen heen.

Pensioenpijlers

Als ondernemer kunt u best alle mogelijke pensioenpijlers aanspreken. De wettelijke pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen zijn ontoereikend, daarom zijn aanvullende voorzieningen zoals IPT en/of VAPZ heel belangrijk. Ze maken uw toekomst stukken zorgelozer en bovendien zijn ze fiscaal voordelig.

Medische kosten

Zorgverzekeringen zijn heel belangrijk. Zo kan u met een goede hospitalisatieverzekering een duur ziekenhuisverblijf uitsparen.
Wie als zelfstandige of kmo-zaakvoerder uitvalt door ziekte of een ongeval, kan zijn inkomen van de ene op de andere dag zien wegvallen. De verzekering gewaarborgd inkomen vormt in dat geval een geruststellende buffer.

Groepsverzekering

Een goede groepsverzekering biedt de werkgever én werknemer zekerheid na de loopbaan. Qui-Vive werkt voor u graag een aangepaste formule uit, met evenwichtige premies en duidelijke termijnen.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be